Personvern - Smaalenene Kraft

 

 1. Behandlingsansvarlig

Smaalenene Kraft er behandlingsansvarlig for personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Smaalenene Kraft

 

 1. Behandlingsgrunnlaget

Når du registrerer deg hos oss vil Smaalenene Kraft kunne behandle dine personopplysninger. Dette er nødvendig for å kunne levere den avtalte tjenesten, se personopplysningsloven §8a). Vi behandler også opplysninger om deg med grunnlag i det samtykket du gir når du registrerer deg som kunde.

 

 1. Personopplysningene vi behandler

Smaalenene Kraft behandler følgende typer opplysninger om våre kunder:

 1. Navn
 2. Kontaktinformasjon(adresse,telefonnummer,e-postadresse)
 3. Fødselsnummer (lovpålagt ifm Elhub)
 4. Opplysninger om strømforbruk

 

 1. Formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi de tjenestene du har registrert deg for samt administrere kundeforholdet og gjennomføre leveransen.

 

 1. Innsyn, retting og sletting

Smaalene Kraft oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å levere tjenesten. Du har dessuten innsynsrett etter personopplysningsloven og kan kreve retting, endring og sletting. Dette betyr blant annet at du når som helst vil kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (som for eksempel et strømabonnement) eller et lovpålagt krav om å oppbevare opplysningene en viss tid.

 

 1. Deling av informasjon

Smaalenene Kraft vil ikke utlevere personopplysninger.

Øvrige underleverandører vil kunne gis tilgang til personopplysninger der dette er nødvendig for tjenestens funksjonalitet. Ved deling av informasjon vil dette skje i henhold til skriftlig databehandleravtale hvor mottakeren av informasjonen forplikter seg til kun å behandle opplysninger i samsvar med formålet med tjenesten og lovgivningen.

 

 1. Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn,rettingmv.

strom@smaalenenekraft.no